Algemene Voorwaarden

Onderstaand treft u de algemene voorwaarden van Wens Villa’s. 

 

Reservering maken

U kunt ons het beste bellen of mailen om te vragen of de villa in de periode van uw keuze nog vrij is. Zo bent u het meest verzekerd van de actuele beschikbaarheid. Ook kunt u via onze website www.wensvillas.nl achterhalen of een bepaalde villa nog vrij is. Mocht dit het geval zijn, kunnen wij deze voor u reserveren of u eerst een vrijblijvende optie verlenen. Na telefonische bevestiging of een bevestiging per email is de reservering van uw zijde definitief.

Bij een boeking per e-mail en/of telefoon dient u binnen een week het door Wens Villa’s verstrekte aanmeldingsformulier in te vullen en per email naar ons op te sturen. Voor de volledigheid ontvangen wij ook graag het ingevulde deelnemersformulier. Na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging met factuur dient u 25% van de totale reissom plus eenmalig € 35,- administratiekosten plus de eventuele kosten voor een verzekering als aanbetaling te voldoen. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis bij Wens Villa’s BV bijgeschreven te zijn. Bij aanmelding binnen 8 weken voor de aanvang van de reis dient u per omgaande de gehele reissom te voldoen. Bij een reservering binnen 8 weken voor aanvang van de reis verzoeken wij u de reissom per omgaande aan Wens Villa’s over te maken. Graag bij alle betalingen het factuurnummer die op de bevestiging staat, vermelden. Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is financieel hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die hij/zij heeft aangemeld en voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd. De annuleringsbepalingen zoals vermeld onder annulering zijn van toepassing. Bij wanbetaling komen alle kosten voor rekening van de deelnemer.

Wanneer u bij Wens Chalets reserveert is Wens Villa’s BV uw contract partij en verantwoordelijk voor uw boeking. Wens Villa’s BV boekt geen accommodaties bij derde partijen.

In-de-plaatsstelling

(alleen bij groepsreserveringen mogelijk)
Als één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is deel te nemen, kan/kunnen deze reiziger(s) vervangen worden door een andere persoon c.q. door andere personen. De andere persoon(personen) voldoet(n) aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden. De annuleringsverzekering staat op naam, dus deze kan niet worden overgenomen.

Indien groepsleden die zich reeds bij Wens Villa’s BV hebben aangemeld, willen annuleren, dienen zij zich te houden aan onze annuleringsvoorwaarden.

Reissom

Wat in de reissom inclusief is, staat duidelijk vermeld bij de prijzen. Bij de reissommen zijn in ieder geval niet inbegrepen:

 • De kosten van de reis- en annuleringsverzekering
 • Uitgaven van persoonlijke aard, parkeergelden en dergelijke
 • Verblijfsbelasting / toeristenbelasting
 • Sterk alcoholische dranken
 • Handdoeken

Comfort pakket

De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en zijn gebaseerd op prijzen en voorwaarden, zoals deze in mei 2014 bekend waren. Wij houden ons het recht voor deze reissommen te wijzigen, indien daartoe aanleiding bestaat door grote onvoorziene koersveranderingen.

Dranken

Dranken, met uitzondering van sterk alcoholische dranken, zijn inclusief. Wens Villa’s BV behoudt zich het recht voor bij overmatig drankgebruik en/of drankmisbruik de overige drankkosten aan de betreffende gast / groep in rekening te brengen.

Groepsboekingen

Wanneer u het minimum aantal personen geldend voor een specifieke villa, vermenigvuldigt met de (volwassen) prijs per persoon dan berekent u het minimum te betalen bedrag om de villa privé af te huren. Komt u met meer personen dan het vermelde (hoogseizoen)minimum dan krijgt elke volwassene boven dit minimum 30% korting (de zogenaamde groepskorting). Groepskortingen gelden alleen voor volledig geboekte weken. Kinderen van 4 t/m 10 jaar ontvangen standaard 30% korting en kinderen van 2 t/m 3 jaar betalen altijd € 250,- per persoon. Indien u met uw groep hierdoor niet aan het minimum bedrag voldoet om de villa privé af te huren, dan zullen wij een toeslag privé huur doorberekenen.

Alleen de hoofdverantwoordelijke ontvangt de rekening voor het totale bedrag. Indien u de rekening per persoon wilt ontvangen, rekenen wij € 35,- reserveringskosten per verzonden rekening en wordt de boeking als individueel behandeld en vervalt de groepskorting. Om voor groepskorting in aanmerking te komen, dient er één organisator te zijn die verantwoordelijk is voor de gehele boeking. De financiële, administratieve afhandeling van de boeking en informatieverstrekking vindt plaats via deze persoon. De aanbetaling en het restant van de reissom wordt alleen door de hoofdboeker overgemaakt. Als er personen binnen de groep annuleren en daardoor het minimum aantal personen niet wordt bereikt, dan bent u toch verplicht tot het betalen van het minimum aantal deelnemers of u kunt een "in-de-plaatstelling" doen.

Indien groepsleden die zich reeds bij Wens Villa’s BV hebben aangemeld, willen annuleren, dienen zij zich te houden aan onze annuleringsvoorwaarden. Als u een volledige villa voor een groep afhuurt, raden wij u aan voor alle deelnemers een annuleringsverzekering bij ons af te sluiten (hoofdboeker is verantwoordelijk voor de reissom). Er wordt een minimum aantal volledig betalende berekend bij reservering van de gehele villa. Sommige villa’s hebben een hoog- en laagseizoen minimum.

Individuele boekingen

Hierbij is er geen sprake van een minimum aantal volledig betalende personen. Bij individuele boekingen vervalt de groepskorting:

 • Baby’s tot en met 1 jaar: gratis
 • 2 tot en met 3 jaar: € 250,- (mits ze bij de ouders op de kamer verblijven)
 • 4 tot en met 10 jaar: 30% korting (mits ze bij de ouders op de kamer verblijven)
 • Bij één of twee kinderen is het de gewoonte dat er bedden worden bijgezet op de ouderkamer
 • Bij drie of meer kinderen, hebben kinderen recht op een eigen kamer
 • De toeslag voor enkel gebruik van een meerpersoonskamer (alleen mogelijk buiten het hoogseizoen), kunt u opvragen bij Wens Villa’s

Reisbescheiden

Indien de reissom volledig betaald is, kunt u de digitale reisbescheiden uiterlijk één week voor vertrek verwachten. Bij de reisbescheiden ontvangt u een routebeschrijving met telefoonnummer van de staf. En u ontvangt meer algemene informatie over uw verblijf in de villa.

Annulering

Een aanmelding kan slechts per email of post ongedaan gemaakt worden. Als een reis wordt geannuleerd, zijn per persoon de volgende bedragen verschuldigd aan Wens Villa’s BV.

 • Bij annulering tot 16 weken voor de dag van vertrek bent u het aanbetalingsbedrag (25% van de totale reissom), plus de premie van eventueel afgesloten verzekeringen verschuldigd. Voorwaarde is dat er nog steeds aan het minimum te betalen bedrag wordt voldaan. Uitzondering hierop voor een groepsreservering: bij een deelannulering kunnen de kosten hoger zijn of dat overige deelnemers meerkosten moeten betalen omdat de bezetting in de accommodatie is veranderd.
 • Bij annulering tussen 16 weken en 3 weken voor de dag van vertrek bent u 90% van de reissom plus de premie van eventueel afgesloten verzekeringen verschuldigd.
 • Bij annulering binnen drie weken voor de dag van vertrek (inclusief de dag van aankomst) bent u de totale reissom plus de premie van eventueel afgesloten verzekeringen verschuldigd.
 • Bij annulering met een volgens de annuleringsverzekeringsvoorwaarden geldige reden, ontvangt u van de annuleringsverzekering 100% van de reissom terug, exclusief de premie voor de annuleringsverzekering en de administratiekosten.

Reserveringskosten c.q. bijboekingen

Voor de reis- /huursom wordt per boeking c.q een door u aangegeven wijziging € 35,- reserverings-/administratiekosten in rekening gebracht. Voor bijboeken van extra personen brengen wij geen administratiekosten in rekening.

Reiswijzigingen

In het geval dat Wens Villa’s BV gedwongen wordt belangrijke wijzigingen in de reserveringsovereenkomst te maken of de boeking zelf moet annuleren, zal Wens Villa’s BV de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Wens Villa’s BV verplicht zich dan eventueel een alternatief van tenminste hetzelfde niveau aan te bieden en/of geeft de deelnemer het recht tot annuleren. Reeds betaalde gelden (inclusief verzekeringsgelden en administratiekosten) zullen dan zo snel mogelijk teruggestort worden. Wens Villa’s BV houdt zich nadrukkelijk het recht voor een reservering te annuleren indien zij hiertoe gedwongen wordt door omstandigheden waarop zij geen invloed heeft, inclusief oorlog, staking, rellen en andere gevallen van overmacht.

Klachten

Ondanks al onze zorgen en bemoeiingen is het toch mogelijk dat een deelnemer meent een rechtvaardige klacht te hebben. Heeft u klachten over de accommodatie of bent u ontevreden over uw staf, dan dient u dit direct te melden aan de staf of bij de regiomanager van Wens Villa’s ter plaatse. Is er niemand aanwezig of wordt de klacht volgens u niet naar behoren opgelost, dan dient u direct vanaf uw vakantiebestemming telefonisch of per email contact op te nemen met ons kantoor in Nederland. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat Wens Villa’s op het moment dat u uw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct iets kan en wil doen. Achteraf, na thuiskomst is het helaas niet meer mogelijk deze problemen op te lossen.

Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld en waarvoor geen klachtenformulier is ingevuld, worden in Nederland te Baarn niet in behandeling genomen. Wordt uw klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost, dan kunt u uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis uw klacht schriftelijk (met een motivatie) indienen. Het opsturen van alleen een klachtenformulier zonder verdere toelichting is niet voldoende. Opmerkingen op het door u ingestuurde enquêteformulier worden niet als klacht beschouwd en worden ook niet als zodanig behandeld.

Wens Villa’s accepteert geen aansprakelijkheid van eventuele toezeggingen van haar personeel voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegd vertegenwoordiger van Wens Villa’s.

Huisdieren

In principe mogen honden of andere huisdieren niet worden meegenomen. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt bij groepsboekingen. Raadpleeg hiervoor Wens Villa’s B.V.

Sauna/solarium/jacuzzi/open haard

Als er een sauna (solarium en/of jacuzzi) en/of open haard in de villa aanwezig is, dient u er rekening mee te houden, dat deze eventueel in beperkte mate, in overleg, te benutten is. Voor het gebruik van deze faciliteiten dient u in de villa een nog nader te bepalen bedrag te betalen (m.u.v. de villa’s van het Comfort pakket).

Internetgebruik in de Villa's

Het is de gebruiker niet toegestaan om het WiFi netwerk in de villa’s te gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden. Ook mag het WiFi netwerk in de villa’s niet gebruikt worden voor zaken en/of activiteiten die op basis van Nederlands recht niet zijn toegestaan. Voor wat betreft het gebruik van de beschikbaar gestelde bandbreedte geldt een zogeheten fair-use policy. In het belang van alle gebruikers is het niet toegestaan grote bestanden zoals bijvoorbeeld films en CD-image bestanden te down- dan wel te uploaden. Wens Villa’s behoudt zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten peer-to-peer verbindingen te blokkeren. Ook indien specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers.

Rookbeleid

Voor al onze villa’s geldt een niet-roken beleid. Dit geldt voor alle ruimtes in de villa. Bij overtreding van deze regel geldt een boete van € 500,00.

Schade

Het is voor Wens Villa’s BV niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de deelnemer door welke oorzaak deze schade of letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan eigendommen, geld inbegrepen. Wanneer er schade ontstaat aan de villa door toedoen van de deelnemer wordt dit doorberekend aan de veroorzaker van de schade na overleg met de staf en overhandiging van een schadeformulier.

Fotomateriaal

Indien u uw vakantiefoto’s aan ons doorstuurt, houdt u dan rekening met het volgende: na plaatsing vervalt het auteursrecht (voor Wens gebruik) aan Wens Villa’s BV. Wens Villa’s BV aanvaardt geen verantwoording voor foto's met ontbrekende gegevens.

Uitsluiting

Wanneer blijkt dat een deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelname worden uitgesloten. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie.

Kortingen ter plaatse

Alle prijzen, kortingen en informatie die door Wens Villa’s en haar personeel ter plaatse gecommuniceerd wordt is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

In sommige gevallen is het voor u mogelijk om via Wens Villa’s een korting ter plaatse te bemachtigen op activiteiten in de omgeving. U gaat in alle gevallen een rechtstreekse overeenkomst aan met diegene die de activiteiten voert. Wens Villa’s is derhalve niet verantwoordelijk voor deze overeenkomsten. Alle prijzen, kortingen en informatie die door Wens Villa’s en haar personeel ter plaatse gecommuniceerd wordt is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Eventuele en evidente fouten, vergissingen, indicatie prijzen op de website en in de prijzentabel of op andere kennisgevingen binden ons niet.

Wens Villa’s BV
Stationsweg 24
3743 EN BAARN
Nederland
T: +31 (0)35 543 66 77
F: +31 (0)35 54 29 444
E: villas@wens.nl
www.wensvillas.com